O blogu

Moją misją realizowaną przez tego bloga jest szerzenie wiedzy prawnej wśród inwestorów na rynku nieruchomości. W swojej praktyce często spotykam się z powtarzającymi się błędami w umowach, problemami, których można było uniknąć poprzez należyte zabezpieczenie na etapie realizacji inwestycji.

Na łamach tego bloga postaram się przekazać możliwie prostym językiem praktyczne informacje na temat bezpiecznego inwestowania w nieruchomości.
Zapraszam Cię do zapoznania się z moją stroną internetową.