osiedle

Problem „małych” wspólnot mieszkaniowych zażegnany

Twój lokal znajduje się w budynku, w którym jest siedem lokali lub mniej? Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o własności lokali rozwiązująca częsty paraliż decyzyjny w tzw. małych wspólnotach mieszkaniowych.

Na czym polega problem?

W przypadku tzw. małych wspólnot mieszkaniowych nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali tylko przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności.

Wedle art. 200 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli obowiązany jest do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Dla podjęcia czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przez to np. udzielenie zgody na wykonanie robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wymaga jednomyślności właścicieli. W sytuacjach, w których jeden właściciel nie udziela zgody bądź nie da się ustalić, kto nim jest, konieczne jest rozstrzyganie sprawy przez sąd. To oczywiście powoduje trudności w funkcjonowaniu takiej wspólnoty. Ustawodawca w końcu wprowadził zmiany ograniczające powyższy problem.

Na czym polega zmiana?

Zmienia się definicja małej wspólnoty mieszkaniowej. Od 1 stycznia 2020 roku małą wspólnotą mieszkaniową będą tylko te wspólnoty, w których są  mniej niż trzy lokale, a nie siedem jak do tej pory.

Art. 19 Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Czyli zmiana dotyczy sposobu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, gdzie lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest od 4 do 7. Od stycznia przyszłego roku będą one zarządzane według przepisów ustawy o własności lokali, a nie jak do tej pory na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Dzięki temu do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna będzie uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności wyrażona w zwykłej większości, a nie jak obecnie, zgoda wszystkich właścicieli.

O autorze

Łukasz Jabłoński

Nazywam się Łukasz Jabłoński i jestem radcą prawnym.

Zajmuję się pomaganiem przedsiębiorcom w odnalezieniu się w realiach polskich przepisów prawa. Wiem, jak ważne jest, by proponowane rozwiązania były nie tylko zgodne z przepisami, ale również praktyczne w wdrożeniu i stosowaniu.

Swoją praktykę skupiam wokół tematu inwestowania w nieruchomości, obrotu nimi oraz najmu. Sam jestem praktykiem tego rynku. Inwestuję w nieruchomości oraz prowadzę firmę Flats4rent zajmującą się obsługą inwestorów na rynku nieruchomości.

Na tym blogu chcę dzielić się swoimi doświadczeniami i wyjaśniać, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami wynajmować nieruchomości.

Zapraszam na stronę mojej Kancelarii: https://jablonskilukasz.pl/.

Zobacz wszystkie posty